Efter att ha jobbat som familjehem i 20 år så grundades Artaban 2008 och är ett privatägt HVB-hem för barn och ungdom med 5 platser.
Det som främst kännetecknar Artaban är vårt sätt att arbeta med barn och ungdom ur ett familjeperspektiv. Vi vill ge gåvan av trygghet, delaktighet och harmoni till de barn som landar hos oss. Vi vet att både vuxna och barn är lika viktiga delar i att skapa något tillsammans.
Våra medarbetare har en sammantagen hög kompetens och lång erfarenhet av arbete med barn, ungdom, familj och det sociala nätverket. Medarbetarna är utbildade inom: Social behandlingpedagogik, ART, KBT-terapi, Traumafokuserad behandling enligt NCTSN och tillämpar BBIC- Barnens behov i centrum. Vi jobbar i enlighet med mål och intentioner i socialtjänstlagen.
Vi har ett nära samarbete med PsykiatriPartners och BUP.
Artaban ligger i vacker, naturnära miljö på Vikbolandet med närhet till vandringsleder, skog och sjöar. I vår verksamhet använder vi oss av individanpassade aktiviteter som utomhuslek, sport, fiske, kreativt skapande, friluftsliv och mycket mera. Det finns även ett lek- och hobbyrum med möjlighet till flera aktiviteter samt tempererad utomhuspool.
Det bor även medarbetare inom verksamhetens område vilket ger ökad trygghet för barn, ungdom och medarbetare.
_______________________________________________________________