Det som främst kännetecknar Arbatan är vårt sätt att arbeta med barn och ungdom ur ett familjeperspektiv.

 

Vi vill ge gåvan av trygghet, delaktighet och harmoni till de barn som landar hos oss.