“I vår verksamhet är det inte ett barn som placeras,
det är en familjemedlem som välkomnas.”