Hoppa till innehåll

Att jobba på Artaban

Artaban strävar efter konstant kompetensutveckling genom vidareutbildning av sina medarbetare för behandling av barn och ungdom samt även inom personlig utveckling. Genom olika tekniker som leder till reflektion strävar vi efter att bli bättre på det vi gör varje dag.

Medarbetarna som arbetar här gör det utifrån lust och glädje över att ge mer värde till individen än bara en plats att bo på. Tillsammans skapar vi en familjekänsla.

“Jag har äntligen hittat en arbetsplats som ser mig som individen och som behandlare. Jag är stolt över att jobba med så kunniga och passionerade människor som brinner för att skapa en trygg och harmonisk plats för barn och ungdomar.” Lennie, verksamhetschef på Artaban

Vi arbetar tillsammans som ett team med rak och ärlig kommunikation. Vårt mål är att skapa största möjliga trygghet för barnen och det innebär att vi håller en låg personalomsättning. I dagsläget är vi sex vuxna som ställer upp för varandra för att barnen ska kunna känna största möjliga trygghet.

Vi har ett unikt avtal med Kommunal där vi jobbar ett rullande schema med längre pass inklusive natt och längre ledighet mellan passen. Exempel; dag ett jobbar vi 7-21 med sovande jour, dag två jobbar vi 7-20 med efterföljande tre dygns ledighet. Det innebär även att vi har en hel dags överlämning tillsammans med personal dag två och det skapar en situation där det enligt vår erfarenhet är mycket mindre risk att något missas i arbetet med barnen.

Vi tar hand om vår personal för det är de som skapar Artaban tillsammans med barnen som bor här. Varannan vecka är det obligatoriskt personalmöte med yoga, meditation och mindfullness. Då passar vi på att äta tillsammans och prata som grupp om det som behöver ventileras. Vi har ett vilorum där det även finns möjlighet att stanna upp i meditation eller rörelse en stund. De behov som finns hos individen möter vi på det sätt som är lämpligast utifrån våra värderingar. Det vi vuxna kan hitta glädje och må bra av leder ofta barnen till egna aktiviteter som skapar glädje och engagemang.

Eftersom vi jobbar familjehemsliknande ingår det även att ta hand om hus, pool och gård som tillhör Artaban. Oftast involverar vi barnen i arbetet utomhus. Ser och upplever barnen att vi tar hand om huset och allt runt omkring blir det lättare för barnen att ta hand om sig själva och sitt eget rum.

Vi som jobbar med barnen på Artaban samlas gärna och ofta för att fira födelsedagar och högtider tillsammans. Om det gynnar barnet är det inte ovanligt att få följa med på personalen hem för att träffa dennes familj och få vara i sammanhang som skapar glädje och gemenskap.

Vi som jobbar på Artaban, vi jobbar med hjärtat.