Hoppa till innehåll

Vår vision

Alla är inte rika men alla har en gåva som det är meningen att dela med sig av. Vår verksamhets gåva är trygghet, harmoni och en plats som barn och ungdomar kan kalla för ett hem.

“Barnen är våra lärare”

Vi utgår ifrån individens behov och att barnet, ungdomen är expert på vad som kan skapa förändring i deras liv. De får själva uttrycka vad som upplevs som stöd och vara med och skapa lösningar tillsammans med våra medarbetare. Utöver individens kunskap bidrar vi med vår professionella kompetens, trygghet och en familjenära verksamhet.

Vi jobbar anknytningsbaserat för att skapa en säker grund för barnen genom att de får bli en del av Artaban. När barnen känner delaktighet kan vi skapa en relation- utan relation finns det ingen behandlingsmöjlighet.

Vi möter barn och ungdom utifrån deras individuella behov för att de ska få möjlighet att bli dem de egentligen är.

“Att vara annorlunda handlar inte om att ändra sig själv utan att känna sig själv tillräckligt för att inte vilja vara någon annan”