Hoppa till innehåll

Vår vision i praktiken

Harmoni- Trygghet- Anknytning

När vi startar processen att ta emot ett barn eller ungdom i vår verksamhet så frågar vi oss först vad just den här individen behöver. Vi utforskar de behov som finns och som kommer att finnas i framtiden och matchar ihop behov mot de resurser som finns i vår verksamhet.

Vi vill ge barn och ungdom en möjlighet till positiv förändring och öka individens insikt om att de kan skapa sina egna liv. Tillsammans med barnet, ungdomen och berörda parter sätter vi därför upp tydliga, nåbara mål för individen utifrån vad som fungerat bra och vad som behöver förändras.

Våra steg på vägen…

Öppen och ärlig kommunikation.

Behandla varandra med respekt.

Vi hjälper varandra.

Vi lär oss av våra misstag.

Lek, skratt och glädje ger mer harmoni.

Alla är lika mycket värda.

Vi säger förlåt.

Vi tar ansvar.

I Artabans verksamhet skapar vi en helhet tillsammans, där alla är lika viktiga och värdefulla. Därför är en del av vår behandlingsplan att alla, både vuxna och barn ska få en ökad medvetenheten om vad de sänder ut i form av ord, handling och energi. Vi erbjuder en stabil grund där varje individ får ta sitt ansvar. Det skapar en trygg miljö där alla har möjlighet att växa tillsammans.

“Jag är en skulptör, med varje ny sten jag jobbar med, har jag först ett samtal. Hur vill du bli, vilken form finns där inom dig, och kan du hjälpa mig att ta fram den formen? Jag tvingar inte stenen in i en form som jag själv hittar på, jag låter mina händer göra sitt jobb för att steg för steg trolla fram den formen som redan finns på insidan.

Jag har samma inställning när jag tar emot någon som ska bo hos oss. Vem är du? Vad vill bli synligt? Hur kan jag hjälpa dig att bli den du är? Även i denna process går det långsamt, steg för steg, ständigt ett lager djupare leder närmare kärnan som ibland är dold djupt bakom oönskade beteenden. Jag ser i varje människa en individualitet. Min uppgift är att hjälpa människan att bli den hon är.” Citat Agnes, medgrundare av Artaban